Visst, vi säger så

Saxat från kommunens hemsida:

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv. Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

Publicerat av

Kalle

Bloggveteran. Säg hej @bykalle.